Ads

Nhật ký Tâm Đăng- Tự hào được hỗ trợ bởi Blogger.com. Powered by Blogger.

Saturday, June 10, 2017

Hướng dẫn mua tên miền domain cho doanh nghiệp mới để bảo vệ thương hiệu

Saturday, June 10, 2017 - By Tam Dang 0

Hướng dẫn mua tên miền domain cho doanh nghiệp mới để bảo vệ thương hiệu

  1. Vai trò của tên miền đối với doanh nghiệp trong thời đại số

  2. Kiểm tra tên doanh nghiệp và tên miền trước khi đăng ký hồ sơ lên sở kế hoạch đầu tư

  3. Doanh nghiệp tự mua tên miền quốc tế để an toàn

  4. Hướng dẫn doanh nghiệp mua tên miền Việt Nam (.vn/.com.vn)

  5. Hướng dẫn doanh nghiệp tạo email doanh nhiệp theo tên miền Tenten và Yandex

  6. Kết nối tên tiền với máy chủ (VPS/Hosting)

Tags:
Tâm Đặng quan tâm các lĩnh vực du lịch, luật thương mại, mã nguồn Wordpress, nền tảng blogspot, mã nguồn Opencart và các vấn đề marketing trực tuyến.
Follow me facebook

Nhập email vào đây để nhận tin mới nhất:

Delivered by FeedBurner

0 nhận xét:

WIDGET #1

Text Widget

Blogroll

Discussion

Powered by Blogger.
back to top